Jakub Siarzewski
NIP: 677 223 27 65
REGON: 356 855 473
Telefon: +48 781 181 761
Adres do korespondencji:
Jakub Siarzewski
UP 65, ul. Wrocławska 48-50, 30-024 Kraków
Skrytka pocztowa nr. 508